Giới Thiệu Các Chức Năng Của Website

Xin giới thiệu với các quý khách hàng các chức năng có trong website do chúng tôi thiết kế.

Các thông tin này sẽ được đính kèm trong hợp đồng thiết kế website (“phụ lục”). Khi sử dụng dịch vụ thiết kế website của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận sử dụng những chức năng này.

Những chức năng phát sinh thêm sẽ được tính thêm chi phí dựa vào khối lượng công việc cụ thể.

I. Các Chức Năng Chung

Là nhóm các chức năng mà website nào cũng có

STTNHÓM CHỨC NĂNG THAO TÁC VÀ CHỨC NĂNG HỖ TRỢ
    
 GIAO DIỆN BÊN NGOÀI  
1Trang chủ1Hiển thị logo công ty
2Menu website đa cấp (tối đa 3 cấp)
3Slide giới thiệu (không giới hạn hình ảnh)
4Trang giới thiệu – Giới thiệu doanh nghiệp
5Trang tin tức – Tin tức sự kiện mới
6Trang liên hệ – Thông tin liên hệ
7Trang thông tin sản phẩm, dịch vụ
2Nội dung8Tiêu đề chính – Có chèn từ khóa
9Thông tin các lĩnh vực hoạt động
10Thông tin các sản phẩm đang kinh doanh
11Ý kiến khách hàng, kèm hình ảnh, số điện thoại
12Hiển thị các tin tức mới nhất
13Hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ,…
14Khối thông tin nổi bật
15Thông tin liên hệ
16Bản đồ Google Map
3Thiết kế17Màu sắc chủ đạo do do khách hàng lựa chọn
18Giao diện Responsive – tương thích đa thiết bị
19Chức năng Contact form: liên hệ, đặt lịch,…
20Chức năng Call now – Gọi điện thoại nhanh
21Chức năng Social Share – Chia sẽ lên mạng xã hội như Facebook, Twitter,…
22Tích hợp mã Facebook Pixel, Google Analytics
23Nhúng trang Facebook dưới chân trang
 CHỨC NĂNG BÊN TRONG  
1Thông tin nhanh24Tổng kết nhanh số lượng bài viết, trang
25Tổng kết nhanh các hoạt động trên trang
26Soạn thảo nhanh bài viết – viết nháp
27Tùy chỉnh hiển thị – tắt các báo cáo
28Tùy chỉnh vị trí các báo cáo
2Quản lý bài viết29Thêm mới, sửa, xóa bài viết
30Thống kê số lượng bài viết, tác giả
31Lọc bài viết theo chuyên mục, thời gian
32Phân chuyên mục cho bài viết
33Phân từ khóa cho bài viết
34Chèn ảnh đại diện cho bài viết
35Khung soạn thảo: im đậm, in nghiên, màu sắc, tạo danh sách, chèn ảnh, chèn video, tạo trích dẫn, căng chỉnh dòng, chèn ký tự đặc biệt, xóa định dạng,…
36Hẹn giờ đăng bài viết
37Tự động sao lưu trong lúc viết
38Tạo ra nhiều bản nháp trong lúc viết
39Tùy chỉnh đường dẫn tĩnh (URL)
3Quản lý chuyên mục40Thêm mới, sửa, xóa chuyên mục
41Tạo chuyên mục nhiều tầng
42Tùy chỉnh đường dẫn tĩnh (URL)
43Thống kê số lượng chuyên mục
44Thống kê số lượng bài viết trong chuyên mục
4Quản lý thẻ – từ khóa45Thêm mới, sửa, xóa từ khóa
46Tùy chỉnh đường dẫn tĩnh (URL)
47Thống kê số lượng thẻ – từ khóa
48Thống kê số lượng bài viết dùng thẻ – từ khóa
5Quản lý trang49Thêm mới, sửa, xóa trang
50Thống kê số lượng trang, tác giả
51Lọc trang theo thời gian
52Chèn ảnh đại diện cho trang
53Khung soạn thảo: im đậm, in nghiên, màu sắc, tạo danh sách, chèn ảnh, chèn video, tạo trích dẫn, căng chỉnh dòng, chèn ký tự đặc biệt, xóa định dạng,…
54Hẹn giờ đăng trang
55Tùy chỉnh đường dẫn tĩnh (URL)
6Quản lý hình ảnh, video56Thêm, sửa, xóa hình ảnh trên website
57Thống kê số lượng hình ảnh, tác giả
58Chỉnh sửa hình ảnh: cắt, chỉnh tỉ lệ ảnh, xoay ảnh
59Mô tả nội dung ảnh, video
60Tùy chỉnh văn bản thay thế
61Tùy chỉnh chú thích ảnh
62Tùy chỉnh đường dẫn tĩnh (URL)
7Quản lý thành viên63Tùy chỉnh thông tin cá nhân
64Thay đổi mật khẩu tài khoản
65Thay đổi email trong tài khoản
66Chọn giao diện quản trị mặc định
67Chọn ngôn ngữ hiển thị mặc định
68Khôi phục mật khẩu
8Quản lý slide69Thêm, sửa, xóa slide
70Thêm hình ảnh vào slide
72Nhúng slide vào nội dung bài viết, trang
73Chọn và tự động cắt kích cỡ hình ảnh
74Chọn hiệu ứng chuyển slide
75Tùy chỉnh tốc độ chuyển slide
9Các chức năng tự động76Hệ thống tạo sitemap tự động
77File robots.txt
10Nhóm chức năng SEO78Chấm điểm bài viết chuẩn SEO
  79Xem trước kết quả tìm kiếm trên Google
  80Tùy chỉnh header và mô tả tự động
  81Breadcrumb – Đường dẫn phụ
11Chức năng hệ thống82Nhập xuất dữ liệu bài viết, trang, menu
  83Nhập xuất dữ liệu sản phẩm, đơn hàng
  84Tùy chỉnh đường dẫn tĩnh / URL (permalinks)
  85Tự động redirect 404 ra trang chủ
  86Cho phép chèn nội dung headers và footers
12Chức năng giao diện87Tùy chỉnh bố cục cột và hàng trên giao diện
  88Chèn thêm các khối nội dung vô website
  89Tùy chỉnh CSS giao diện
  90Tùy chỉnh widget
  91Tùy chỉnh menu
  92Tùy chỉnh logo, font chữ website
  93Tùy chỉnh icon website
  94Tùy chỉnh hiện thị số bài viết

Ngoài ra còn nhiều chức năng nhỏ khác hoặc một chức năng có nhiều lựa chọn. Vì số lượng quá nhiều nên chúng tôi không thể liệt kê hết.

II. Các Chức Năng Thương Mại Điện Tử

Các website thương mại điện tử ngoài các chức năng chung sẽ có các chức năng sau đây

STTNHÓM CHỨC NĂNGSTTTHAO TÁC VÀ CHỨC NĂNG HỖ TRỢ
1QUẢN LÝ SẢN PHẨM1Thêm mới, sửa, xóa sản phẩm
2Tạo album ảnh cho sản phẩm
3Thống kê số lượng bài viết, tác giả
4Lọc sản phẩm theo chuyên mục, thời gian
5Phân chuyên mục cho sản phẩm
6Phân từ khóa cho bài viết
7Chèn ảnh đại diện cho bài viết
8Khung soạn thảo: im đậm, in nghiên, màu sắc, tạo danh sách, chèn ảnh, chèn video, tạo trích dẫn, căng chỉnh dòng, chèn ký tự đặc biệt, xóa định dạng,…
9Hẹn giờ đăng sản phẩm
10Tự động sao lưu trong lúc viết
11Tạo ra nhiều bản nháp trong lúc viết
2QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG12Quản lý số lượng đơn hàng
13Quản lý tình trạng đơn hàng
14Tìm kiếm đơn hàng
15Lọc đơn hàng theo thời gian, tình trạng
16Hiển thị số tiền mỗi đơn hàng
17Xử lý số lượng lớn đơn hàng
3QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG18Quản lý thông tin khách hàng
19Thống kê mua hàng từng khách hàng
20Tìm kiếm, lọc khách hàng theo thông tin
21Chỉnh sửa, bổ sung thông tin khách hàng
4HỖ TRỢ THANH TOÁN22Tùy chỉnh phương thức thanh toán
23Hỗ trợ phương thức thanh toán COD
24Hỗ trợ phương thức thanh toán chuyển khoản
25Hỗ trợ tính thuế cho từng sản phẩm
26Hỗ trợ tính phí vận chuyển cho sản phẩm
27Có khả năng tính hợp thanh toán quốc tế
5BÁO CÁO THỐNG KÊ28Thống kê tình hình mua hàng
29Thống kê doanh thu, lợi nhuận
30Thống kê đơn hàng, khách hàng
31Thống kê theo thời gian
32Thống kê hàng tồn kho
33Tạo thống kê báo cáo theo ngày tháng
0967 09 0008